Reageren op mogelijke bezuinigingen kunst en cultuur

De gemeente Amersfoort moet flink bezuinigen en kijkt daarbij logischerwijs ook naar culturele uitgaven. Op een speciale pagina op de website van de gemeente Amersfoort kunt u de gevolgen van de mogelijke bezuinigingen bekijken èn uw mening geven. Van het stopzetten van subsidies aan De Lieve Vrouw of De Flint tot het schrappen van een bibliotheek-filiaal. De geschetste mogelijke maatregelen zijn ingrijpend en het is daarom zaak uw stem te laten horen.

De gemeente staat sinds eind 2014 onder preventief financieel toezicht van de provincie Utrecht. Amersfoort slaagt er volgens de provincie niet in om een evenwichtige begroting te maken voor 2015 en de komende jaren. De stad heeft alles op alles gezet om onder de curatelestelling uit te komen – de gemeente vindt namelijk dat de provincie de financiële situatie verkeerd beoordeeld. Amersfoort heeft met name last van tegenvallers bij de grondexploitatie. Van de provincie krijgt Amersfoort een kwartaal een nieuwe begroting op te stellen. Als dit lukt dan heft de provincie Utrecht het verscherpte toezicht weer op.

Amersfoort moet structurele maatregelen nemen ter waarde van 19 miljoen euro om tot een sluitende begroting te komen. Zelf spreekt de gemeente van een evenwichtige meerjarenbegroting. De gemeentelijke begroting bedraagt in totaal ruim 450 miljoen euro. Maar daarmee is niet te zien hoe de gemeente de in- en uitgaven kan beïnvloeden. Veel van het gemeentelijke geld is verbonden aan wettelijke taken of is voor langere periodes vastgelegd. Daarom heeft de gemeenteraad gevraagd om een overzicht te maken van de posten in de begroting waarop nog wel invloed is uit te oefenen.

Deelprogramma Kunst en Cultuur
In het deelprogramma Kunst en Cultuur zijn de volgende mogelijke maatregelen geïnventariseerd om te bezuinigen of inkomsten te verhogen:

 1. Subsidie voor het onderdeel vrijetijdsaanbod (incl. muziek) door Scholen in de Kunst beëindigen.
 2. Besparen op directie-, bestuur- en organisatiekosten door samenwerking en/of fusie van Theater De Flint en Theater De Lieve Vrouw.
 3. Beëindigen subsidie Theater de Lieve Vrouw.
 4. Beëindigen subsidie Theater De Flint
 5. Sluiten vestiging bibliotheek in Hoogland en/of Vathorst
 6. Stoppen met verstrekken van meerjarige en incidentele Subsidies en opdrachten
 7. Sluiten museumlocatie van Amersfoort in C en/of stoppen activiteiten FASadE
 8. Gefaseerd stopzetten verstrekken meerjarige en incidentele subsidies Amateurkunst
 9. Stopzetten van het budget voor onvoorziene uitgaven
 10. Vrijgevallen middelen door het stopzetten van subsidies voor oefenruimtes niet opnieuw inzetten.
 11. Beëindigen subsidie volksfeesten.
 12. Lokale media subsidiëren conform Mediawettelijke verplichting.

Van elke mogelijke maatregel is bekeken wanneer de maatregel kan worden doorgevoerd, wat deze precies oplevert en of het doorvoeren ook (tijdelijk) geld kost. U vindt deze informatie in een mindmap (pdf) of een tabel (pdf). De documenten bevatten dezelfde informatie, maar de tabel is een stuk overzichtelijker. Voor de geïnteresseerde is er een chronologisch overzicht met alle relevante documentatie van de gemeenteraad en het college van B & W.

Bladwijzer de permalink.

Over Bernard van Gellekom

Gmail: eempodium@gmail.com ww: Warrel$002

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *