‘Pleidooi voor een wethouder die kunst snapt’

Kunstenaar Ron Jagers publiceert binnenkort de nieuwe Staalkaartkunstenkrant. Zijn column is nu al te lezen op Eempodium.

„Al sinds jaar en dag heerst het Thorbecke-principe in de kunstpolitiek. Uit de Handelingen van de Tweede Kamer, 26 november 1863:

„De kunst is geene regeringszaak, in zooverre de Regering geen oordeel, noch eenig gezag heeft op het gebied der kunst.”

Thorbecke, en met hem de overige politici, zagen wel een regeringsverantwoordelijkheid voor de kunsten, maar de overheid beoordeelt de kunsten niet. Het Thorbecke-principe is uitgemond in een structuur, waarbij de overheid wél geld uitgeeft aan de kunstensector, maar waarbij de beoordeling van kunst in handen is gelegd van allerlei commissies, raden en fondsen.

Maar zo langzamerhand heeft dat er toe geleid, dat veel politici het belang van de kunsten achteloos terzijde schuiven. Menig politicus mist überhaupt enige kennis van het kunstenterrein, laat staan dat zij er een afgewogen oordeel over kunnen of willen geven. Dat kan de bedoeling niet zijn.

Nu in Amersfoort de wethouder die verantwoordelijk is voor de kunsten op het punt staat om te vertrekken (of bij het verschijnen van de Staalkaartkunstenkrant al is vertrokken) steekt de vraag weer de kop op: mogen we alsjeblieft in Amersfoort weer een wethouder krijgen die wel degelijk weet waar het om gaat in de kunsten?

Pim van den Berg (D66) is een politicus die weet waar het om gaat in de kunsten. Mogen we alsjeblieft een nieuwe wethouder die óók snapt wat de betekenis van kunst in een democratische samenleving is? En die het Thorbecke-principe niet misbruikt om alle verantwoordelijkheden weg te schuiven naar een externe adviescommissie of -raad.

Want het is wenselijk dat kunst zich midden in het democratische debat kan bewegen en ook onderdeel behoort te zijn van dat debat. Niet als een afgeleid economisch discussiepunt bij een begroting of Eemhuisdiscussie, maar als een erkenning dat kunst van grote waarde is voor de ontwikkeling van de mens als cultureel wezen. Niet meer en niet minder.”

Ron Jagers

Getagd , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *