Opluchting bij veel organisaties, mogelijk fusie Flint en Lieve Vrouw

Theaters De Flint en De Lieve Vrouw moeten om kosten te besparen meer samenwerken, met mogelijk een fusie tot gevolg. Andere culturele organisaties halen opgelucht adem. Dat is het resultaat van de meerjarenbegroting 2015-2018 die gisteravond door het Amersfoortse college aan de gemeenteraad werd voorgesteld.

Nadat het college een lijst met mogelijke bezuinigingsopties had gepresenteerd, was het Amersfoortse culturele wereldje de afgelopen tijd in rep en roer. De geopperde bezuinigingsopties hadden verstrekkende gevolgen. Scholen voor de Kunst, musea, festivals en de bibliotheekvestigingen in Hoogland en Vathorst … ze vreesden de consequenties, roerden de trom en mobiliseerden hun achterban. Met succes, want op de inspraakwebsite regende het steunbetuigingen aan de culturele organisaties.

De laatste weken klonken steeds vaker signalen dat het allemaal wel eens mee zou kunnen vallen met de culturele bezuinigingen en sinds gisteren weten we dat alle angst en onzekerheid binnen de culturele sector grotendeels voor niets zijn geweest. Wat overigens een dik vraagteken zet achter de wijsheid van de gevolgde procedure.

Alleen theaters De Flint en De Lieve Vrouw komen er in de voorgestelde meerjarenbegroting niet ongeschonden vanaf. Zij moeten door nauwere samenwerking en/of fusie vanaf 2017 bezuinigen op directie-, bestuurs- en organisatiekosten. Een maatregel met twee gezichten. Logisch omdat De Lieve Vrouw financieel al in zwaar weer verkeert (zo is er 150.000 euro extra subsidie nodig voor achterstallig onderhoud). Aan de andere kant hebben de twee theaters een geheel eigen identiteit. Waar De Flint zich vooral richt op het grotere publiek, biedt De Lieve Vrouw (tevens filmhuis) ruimte aan kleinschalige, alternatieve voorstellingen. Het gevaar bestaat dat dit alternatieve karakter verloren gaat.

19 miljoen

Sinds eind 2014 staat Amersfoort onder toezicht van de provincie Utrecht. Oorzaak: tegenvallende inkomsten van grondexploitaties. Om onder het toezicht uit te komen zijn er tot 2019 bezuinigingen en inkomstenverhogen nodig oplopend tot 19 miljoen.

Uit het gisteren gepresenteerde voorstel voor de meerjarenbegroting blijkt dat het college vooral kiest voor lastenbezwaringen van de woonlasten. OZB en heffingen voor afvalstoffen en riool gaan omhoog. Verder worden sommige maatregelen uit de bezuinigingsopties doorgevoerd. Zoals die van de besparing op De Flint en De Lieve Vrouw. Maar ook worden de kriskras door de stad gevestigde steun- en informatiepunten voor de bevolking (STIP´s)opgeheven en gaat de gemeente om nog een voorbeeld te geven geen dieren meer houden in Park Schothorst.

(Foto: Bert van As) (Foto: Bert van As)

Toch is het allemaal nog niet definitief. Op 12 mei houdt de gemeente een inspraakavond om, zoals dat zo fraai heet, ´nog een keer in gesprek te gaan met de stad´. Inwoners en organisaties mogen hun commentaar geven op de voorgestelde meerjarenbegroting. Wat hier dan mee gebeurt, is maar weer afwachten. Op 26 mei zijn de algemene beschouwingen. Op 2 juni volgt dan de definitieve besluitvorming.

Uitgelichte foto: Bert van As

 

Getagd , , . Bladwijzer de permalink.

Over Bernard van Gellekom

Gmail: eempodium@gmail.com ww: Warrel$002

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *