‘Kosten verhuizing De Kelder acceptabel’

De kosten voor de verhuizing van De Kelder naar De Nieuwe Stad zijn acceptabel. Hetzelfde geldt voor de exploitatie van het poppodium. Dit stelt het Amersfoortse college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen die door de gemeenteraad op 23 september zijn gesteld. In de zogenoemde raadsinformatiebrief geeft het college ook aan de toekomst van Studio’s De Kelder aan de vrije markt te willen overlaten.

Het college vindt het belangrijk dat de popcultuur in Amersfoort blijft bestaan en ook versterkt wordt. Met de verhuizing naar De Nieuwe Stad moet een positieve impuls worden gegeven aan de ontwikkeling van De Nieuwe Stad en aan de popcultuur in Amersfoort. In de brief aan de gemeenteraad schetst het college de (financiële) risico’s van de verhuizing en exploitatie van De Kelder. Het college ziet voldoende mogelijkheden om te sturen en de risico’s te beheersen.

DeWolff in concert in De Kelder. Foto: Walter Goyen

DeWolff in concert in De Kelder. Foto: Walter Goyen

Adequate aansturing van De Kelder is volgens het college geborgd met aanstelling van een nieuwe directeur, Carola Aafjes. ,,Wij hebben er vertrouwen in dat het bestuur en de nieuw aangestelde directeur van De Kelder de organisatieontwikkeling voortvarend ter hand nemen”, aldus het college in de brief aan de gemeenteraad. ,,De nieuwe directeur krijgt de opdracht om de in het businessplan omschreven ambities te verwezenlijken door onder andere een kwalitatief goede organisatie te bouwen, maatschappelijk-cultureel draagvlak te creëren in Amersfoort en binding te realiseren met andere partijen in de stad. De huidige interim directeur (Dick te Winkel – red.) blijft betrokken bij de begeleiding van de bouw.”

,,Een clubconcept met de juiste sfeer en uitstraling draagt bij aan een gezonde exploitatie. We verwachten dat het gekozen concept bijdraagt aan een gezonde exploitatie van De Kelder en dat De Kelder hier op een professionele wijze invulling aan geeft. De ontwikkeling naar het concept van een club is geen unicum in Nederland. In steden als Amsterdam (Tolhuistuin) of Rotterdam (Worm) zijn voorbeelden te vinden van organisaties die een bredere definitie hebben van popcultuur. Dit zal als voorbeeld dienen voor het nieuwe poppodium in Amersfoort.”

Horeca

Het college benadrukt daarnaast het belang van een onderscheidend horecaconcept. ,,Dit vraagt vooral om creativiteit en originaliteit. De horeca is op de nieuwe locatie in belangrijke mate gekoppeld aan laagdrempelige activiteiten. Die activiteiten zullen ook voor (extra) aanloop van publiek zorgen.
Onder meer de zeer nabije aanwezigheid van de Hoge School biedt voor die aanloop volgens ons goede kansen. Het risico wordt beperkt doordat gerekend wordt met een relatief lage gemiddelde besteding aan daghoreca en doordat de vaste lasten slechts in beperkte mate worden toegerekend aan de horeca. De variabele kosten (inkoop en ambulant personeel) zijn beheersbaar. Als er meer omzet wordt gerealiseerd met de horeca, kan het aantal activiteiten groeien.”

,,De overgang naar een nieuwe locatie biedt De Kelder kansen voor herpositionering en het benaderen van nieuwe doelgroepen. In Amersfoort, maar ook in de omgeving van Amersfoort. Met een onlangs gerealiseerde uitbreiding van de marketingcapaciteit binnen de organisatie en de marketingkennis en –ervaring binnen het bestuur hebben wij er vertrouwen in dat deze kansen verzilverd kunnen worden.”

Tangarine, in de toekomst te bewonderen in De Nieuwe Stad? Foto: Walter Goyen

Tangarine, in de toekomst te bewonderen in De Nieuwe Stad?
Foto: Walter Goyen

Studio’s De Kelder
Onderdeel van de besluitvorming over De Kelder is een besluit over Studio’s De Kelder. Naast het poppodium op het Oliemolenkwartier exploiteert De Kelder Studio’s De Kelder op De Zwaaikom. Tot halverwege 2014 huurde Scholen in de Kunst hier leslokalen voor de (pop)muzieklessen. Met het vertrek van Scholen in de Kunst naar het Eemhuis zijn deze lokalen leeg komen te staan. Naast de lesruimtes kent Studio’s De Kelder zes oefenruimtes voor bands.

Met de verhuizing van De Kelder naar de voormalige Prodentfabriek binnen het Oliemolenkwartier/De Nieuwe Stad worden de exploitatie en de activiteiten op deze locatie door De Kelder gestaakt. Er zijn inmiddels andere aanbieders van oefenruimtes in Amersfoort. Ook op commerciële basis.

Volgens het college wijst ‘een quick scan’ uit dat er op dit moment ruimte over is bij deze aanbieders. ,,Er is een initiatief van de huidige beheerder van Studio’s De Kelder voor een doorstart op De Zwaaikom. Daarover gaan we nog in gesprek. Daarbij zijn wij van mening dat dit soort voorzieningen in beginsel aan de markt moet worden overgelaten. Bovendien moeten we een keuze maken: het budget dat nu wordt aangewend voor Studio’s De Kelder is in 2015 volledig nodig voor het poppodium in het Oliemolenkwartier/De Nieuwe Stad. Vanaf 2016 is een groot deel van dit budget noodzakelijk voor activiteiten op het gebied van educatie en talentontwikkeling en dekking van de vaste kosten op de nieuwe locatie.”

,,Een definitief besluit over Studio’s De Kelder nemen we tegelijk met en als onderdeel van de besluitvorming over de maatregelen die nodig zijn voor de verhuizing en de versterking van de organisatie van De Kelder.”

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.