Cultureel podium Eemland “Het Huis van Amersfoort”

Bernard van Gellekom 1 februari 2017

Lees eerst mijn idee over cultuur om te snappen wat  ik o.a. bedoel met musea versus podia…

IDEE
Een pand waar al dat wat de burgers nodig hebben kunnen vinden, gewoon te groot… en te overdreven… #Hoppa
Mijn wens is dat mensen geconfronteerd worden met kunst in al zijn vormen op een plek waar je met regelmaat moet zijn, bijvoorbeeld om je paspoort te halen of je kinderen aan te geven… Of zelfs de simpele aangiftes doen van inbraak of diefstal… dus ook gemeentehuis en politiebureau-faciliteiten dus. Ik noem het dan ook huis van Amersfoort… Een middenzaal voor klassieke-muziek, expositieruimten voor wisselende expo’s en streekbeurzen of markten. Maar ook oefenbunkers voor muzikanten en ateliers voor kunstenaars; gewoon om elkaar te treffen, inspireren en motiveren. In mijn beleving is de kunst voor en van iedereen en moet die door iedereen ondersteund worden maar ook moet iedereen getroffen door kunnen worden.  Openbare wandelpaden en zo veel mogelijk open toegankelijke ruimten. Niet alleen de kwaliteit zal bepalend zijn maar de diversiteit en de verrassing zal met name maatgevend zijn. Het idee is niet nieuw, de kansen die er nu zijn in onze sterke groeistad wel…

Concept plan werkproject Fasade 2011 met Marco Tavenier

 


MOTIVATIE
De stad denkt niet alleen gefragmenteerd maar is ook door met de vele podia gefragmenteerd, dat heeft een grote gezelligheid in zich, die heb ik lief… maar nu we doorgroeien naar een grote stad en de regiofunctie door de eeuwen heen gelijk is gebleven en in die regio in mensen massa toeneemt is er behoefte aan ruimte… fysiek, om te experimenteren, te ontdekken, te maken en om lief te hebben.


PLAN
Zoveel mogelijk gemotiveerde betrokken partijen krijgen in blokken schema’s aangereikt, de mogelijkheid producties te draaien… FLUOR, Flint, Theater De Lieve Vrouw, Kade, Flehite, Amersfoort in C, FASsadE, Per Expressie, De WAR maar ook platforms als FCA, Studio-FCG, Amersfoort Fotostad, Arteganza, Jazz Amersfoort en al wat ik vergeten ben, hoeven wellicht niet per se een eigen pand maar wel eigen ruimte. en worden meer productiebedrijven die de voor hun specifieke producties draaien… sommige bestaande panden wellicht in ere houden en in dezelfde blokkenschema’s als ruimten aanbieden. Ook commerciële partijen krijgen hier toegang toe… Dit moet beheerd worden door een exploitatie organisatie, de instellingen/organisaties als theater-, film- en muziekmakers moeten niet meer bezig zijn met het regelen van een flesje wijn en een katheter voor een lezing van een verzekeraar… Maar wel als het een verhuurvorm is waar partijen elkaar kunnen versterken.

Basis vormen grote open ruimten en ruimten ingericht met een specifiek doel en beleving, die met openbare paden aan elkaar verbonden zijn, sommigen met veel licht anderen helemaal zonder om een eigen sfeer en karakter te geven en een tijdloosheid op te wekken… toegankelijk voor mensen van alle leeftijden en met zeer laagdrempelige publiekstrekkers, als kleine markten, beurzen en  festivals die roulerend per wijk of zelfs dorp uit de omgeving in te vullen is. Binnen en buiten moeten met elkaar verbonden worden en niet het gevoel geven dat je perse een kaartje nodig  hebt om binnen te stappen…
De overhead van het stadhuis kan op een andere locatie op een meer efficiëntere kantoor locatie ingevuld worden, dit hoeft niet per se aan de publieke ruimten gekoppeld te worden.
De raads/vergader-zaal is er ook voor het publiek, nu maar een paar dagen in de week in gebruik, dat kan efficiënter, hoe leuk is het als je daar op zondag een dweilorkest of circusact kan zien optreden. Het haalt naar mijn mening dan ook drempels weg als daar een beslissing over je wijk genomen gaat worden op dinsdagavond.  Ik daag architecten uit om daar invulling aan te geven…

De restaurants uit de regio krijgen er een plek om zichzelf wisselend te presenteren, dus niet de tijdelijkheid van de foodtrucs en ook niet per se vaste cateraars of restaurateur…
Een grote theater zaal, die ook voor muziekproducties te gebruiken is.
Een kleine vlakke vloer zaal, die voor kleine producties maar ook voor try outs die intimiteit en professionaliteit bied om te genieten van het nieuwe en het spaciale…
Een middenzaal voor klassiek en andere voorstellingen die daar in te passen zijn.
Een grote vlakke zaal met een behoorlijk mainstage en wellicht een piste die naar behoefte in te vullen is.
Een kleine podium met een meer grand café invulling, stoelen en tafels,  voor de kleiner acts, als Singer-Songwriters, folk muziek maar ook voor lezingen en voordrachten.
Meerdere cinemazalen in wisselende grote voor presentatie van de kleinere producties en als het nieuwe er van af is toch nog even te kunnen laten draaien.
Alles verbonden met galarijen waar kunstenaars uit de regio kunnen exposeren, ook dit kunnen we in blokken aanbieden aan de kunstenaars.
Zalen voor hedendaagse kunst en voor de oude waarin ook de geschiedschrijving van Amersfoort te vinden is, archeologische vondsten en kunst uit en over de stad, maar altijd in afwisselende samenstellingen. Geef de kunstenaars uit de stad per toerbeurt een ruimte ter beschikking… atelier en expo-ruimte… Gewoon naast de plek waar de mensen hun rijbewijs ophalen… #Hoppa
Een murenserie voor het creëren van graffiti, binnen en buiten, of wellicht om gewoon te hangen.
Maar dus ook ateliers en bunkers waar scholen en kunstenaars gebruik van kunnen maken en dan voor alle kunsten… van muziek tot fotografie…
Een werkplaats waar decorbouw kan plaatsvinden, daar waar leraren met hun leerlingen machines en materialen leert gebruiken om dat wat ze in hun hoofd hebben ook tastbaar verwezenlijken… Zodat ze daarna niet de klas in moeten, maar willen, omdat ze uitgedaagd zijn… Dat wil ik!

Een smeltkroes, de toren van Babylon werd mij al ingefluisterd.

Kom maar op met de gaten vullen en de steken ophalen die ik laat vallen…

LOCATIE
Ik vind dat het gebied tussen het station en binnenstad en Eemplein en dan aan beide zijden van het spoor ingevuld moet gaan worden met aantrekkelijke publieke functies. De bereikbaarheid is daar voor iedereen fijn, ook van buiten de stad… Het Trapezium zou een perfecte plek zijn… en zeg niet dat het niet kan, zolang het braak ligt dan kan je met ruilhandel ver komen.. #Echt

Ik denk echt in combinatie met de plannen en visie die ik gezien heb van de mensen van One Planet   dat het een aanzuigende werking heeft op onze stad. En dan bedoel ik dat het station dan niet alleen meer gebruikt wordt om de stad uit te rijden voor toffe leuke dingen, maar ook gebruikt gaat worden om er uit te stappen om je te laten verwonderen.

 

DUS
Al het hierboven beschrevene is een visie, een extreem vergezicht over waar ik onder andere naartoe zou willen met onze stad. En natuurlijk is er met het Eemhuis al iets dergelijks ingezet… maar we zijn nu verder en we hebben lessen geleerd… #Toch
We zitten nu als stad met een Flint en FLUOR op voor toeristen en passanten onhandige of zeg gerust onvindbare plekken en een stadhuis dat voor te veel geld verbouwd gaat worden, een Lieve Vrouwe Theater die uit het jasje groeit en daardoor beperkt wordt om iedereen goed te bedienen… Een A1 en station die te veel mensen gebruiken om de stad uit te rijden om elders cultuur te gaan genieten en een stationsgebied die aan beide zijden richting de stad (nieuwe) invulling behoeft.

De naam, het gebied, de invulling, over alles valt te twisten, maar ik ga onderweg alleen al om op mijn pad dingen te ontdekken, te laten gebeuren en voort te laten stromen.

De gemeente zou daarom nu verkennende trajecten moeten faciliteren om kansen en mogelijkheden te verkennen. Geheel in het vervolg op alle visies: cultuurvisie en visie stadshart. Het huidige college lijkt dit nu te laten liggen, ondanks dat dit opgenomen is in de uitvoeringsagenda 2018.

Fluor

Rietveld

Flint

Flehite

Filmzaal

Discussie,
– Kaartverkoop.
– Horeca inkomsten.
– Overhead gezamenlijk of toch ieder zijn vakkenis.
– Apparatuur gezamenlijk of delen ( als Beamers – Projectors – DMX/PA ssystemen meubilair).
– De openbaarheid, dag en nacht delen beschikbaar om doorheen te lopen (uitdaging voor de architecten)

Nodig,
– Lef.
– Visie.
– Die te gekke locatie.
– Een goede coördinator.
– Lef.

 

En we noemen het het huis van Amersfoort… 😉

Reacties zijn gesloten.